Phí xin visa Việt Nam là bao nhiêu?

Về cơ bản, có hai loại phí bạn phải trả khi xin visa Việt Nam:

  1. Phí dán tem (thanh toán trực tiếp tại sân bay của Việt Nam khi nhận visa ở đó);
  2. Phí dịch vụ để làm thư chấp thuận thị thực.

Thông thường, loại phí dành cho thị thực du lịch trong vòng 30 ngày, yêu cầu một lần nhập cảnh trực tuyến, có phí khoảng 60 USD. Loại phí dành cho thị thực doanh nghiệp trong vòng 30 ngày, yêu cầu một lần nhập cảnh trực tuyến, có mức phí khoảng 90 USD.