Công dân Iceland muốn vào Việt Nam có cần làm hồ sơ xin visa không?

Có. Người mang hộ chiếu Iceland phải làm thủ tục xin thị thực khi muốn đến Việt Nam
Có 3 cách lựa chọn cho công dân Iceland xin thị thực vào Việt Nam, như sau:
1. Nộp đơn xin thị thực tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam ở các nước lân cận Iceland;
2. Đơn xin thị thực khi đến – Người mang hộ chiếu Iceland đủ điều kiện nộp đơn trực tuyến để xin thư chấp thuận trước thị thực, sau đó bạn sẽ nhận thị thực khi đến sân bay;
3. Đơn xin cấp thị thực điện tử Việt Nam: đủ điều kiện cho người mang hộ chiếu Iceland.