Làm thế nào để người mang hộ chiếu Iceland xin được thị thực điện tử Việt Nam?

Quá trình xin cấp thị thực điện tử của Việt Nam quá dễ dàng đối với những người mang hộ chiếu Iceland. Như đã đề cập, đây là loại visa Việt Nam dễ xin nhất. Dưới đây là các bước để làm theo:

  1. Truy cập trang web cho đơn xin thị thực điện tử của bạn. Điền đầy đủ thông tin mà biểu mẫu yêu cầu, bao gồm cả ngày nhập cảnh và xuất cảnh của bạn. Nhập số hộ chiếu, ngày hết hạn và các chi tiết khác của bạn.
  2. Xác minh thông tin và đảm bảo mọi thứ đều chính xác. Sau đó chuyển sang trang tiếp theo để thanh toán. Họ chấp nhận Visa, MasterCard và PayPal. Xem chi phí visa Việt Nam để cập nhật.
  3. Chờ một email với mã đăng ký của bạn và một liên kết để bạn có thể kiểm tra tình trạng thị thực của mình.
  4. Sau 3 – 5 ngày, bạn đã biết được tình trạng hồ sơ xin cấp thị thực điện tử Việt Nam của mình. Nếu được chấp thuận, hãy tải xuống bản sao e-visa và in ra.

Mặc dù bạn chỉ được yêu cầu xuất trình một bản sao của thị thực điện tử khi nhập cảnh, nhưng bạn nên in hai bản sao. Bằng cách đó, bạn sẽ có một khoản dự phòng phòng trường hợp bạn đặt nhầm bản sao khác.