Ở nước tôi không có đại sứ quán Việt Nam, làm thế nào để tôi có được thị thực Việt Nam?

Nếu ở nước bạn KHÔNG có Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam đại diện, thì bạn phải tìm một địa điểm gần nhất hoặc thuận tiện của Đại sứ quán Việt Nam để xin thị thực.

Nếu việc xin thị thực tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Việt Nam không thuận tiện, bạn nên cân nhắc lựa chọn loại thị thực điện tử và thị thực chấp nhận khi đến (Vietnam e-Visa & Visa On Arrival).