Chi phí và thời gian trả hồ sơ visa du lịch Iceland?

Lệ phí để làm visa du lịch Iceland là 60 Euro (tương đương 1.700.000 VNĐ).
Nếu du khách chưa có kinh nghiệm trong việc xin visa du lịch các nước châu Âu, bạn có thể liên hệ với các công ty dịch vụ uy tín để hoàn tất thủ tục xin visa.
Thông thường hồ sơ xin visa du lịch Iceland sẽ được xử lý từ 2 – 3 tuần. Nếu cần bổ sung giấy tờ hoặc cần thêm thông tin thì thời gian có thể kéo dài hơn tới 30 ngày. Vì thế bạn nên nộp hồ sơ trước ngày đi khoảng một tháng.